Oude kaarten

Www.cartesius.be
De mooiste kaarten, plannen en luchtfoto’s van België en Midden-Afrika online. Een unieke samenwerking van het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika.

We breiden onze onlinecollectie geleidelijk uit, neem regelmatig een kijkje.

Figuratieve kaarten van het Graafschap Vlaanderen.

Authentieke kopie in kleur. Op perkament. Afkomstig uit het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent.
Deze kaart, alsook de volgende, zijn van het grootste belang om de topografie te kennen van het oude Vlaanderen, in het bijzonder de richting van de Ottogracht, die het onderwerp heeft uitgemaakt van een reeks hevige twisten.
Ze dragen allen te beginnen van boven, vanaf de Noordzee, de loop van de Hont (Westerschelde) volgende, langsheen het eiland Walcheren tot aan Vlissingen en Breskens, het opschrift:
“Int jaer 980, waeren de duynen deur grauen tusschen Vlaenderen en Zeeland by den keyser Otto dat men hier naer noemde de Wielynghen”.
Warnkoenig heeft deze kaart gebruikt in zijn “Histoire de la Flandre” (deel 2, p. 9 en 26),
Smallegange heeft in zijn “Chronique de Zélande” (p. 120) het noordelijk deel van de kaart weergegeven.
Afm. blad 38 x 56 cm.
http://www.aquaterra.be/nl/scanning/beeldbank/?image=311

Overzicht andere digitale ingescande kaarten. Gelijmd op linnen. Afkomstig uit het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent.
De kaart bevat een nota van abt Gudwald van de Sint-Pietersabdij, gedateerd op 28 juni 1769, waarin hij bevestigt dat de originele kaart zich in de Boudelo-abdij bevindt.
Afm. blad 49 x 61 cm.

 http://www.aquaterra.be/nl/scanning/beeldbank/?project=34

Het kaartenboek van Klein-Sinaai rond 1670 en Horenbaut 1576

We maakten een nooit eerder uitgevoerde vergelijking tussen vroegere kloostergronden en de huidige wijk Boudelo. Dit alles op basis van het kaartenboek van Anthonis Van Landeghem uit 1670. Boeiend om op basis van Google Earth en de Iphone-technologie een perfect vergelijk te kunnen maken.

 

 

Een overzicht van enkele belangrijke kaarten zodat u kunt zien hoe groot de abdij was en hoe het er ongeveer moet hebben uitgezien. De kaart werd getekend door Horenbaut en was een belangrijke bron om de opgravingen op te baseren.

 

 

Kaartenboeken bevatten de eerste kadastralegegevens van een parochie 5 of een heerlijkheid.
Voor de overheid waren het handige documenten om belastingen op gronden te berekenen. De wijken van elke parochie werdenopgedeeld in percelen. Deze werden genummerd en hun oppervlakte genoteerd. De bijhorende legger bestond uit vier kolommen, waarin respectievelijk het perceelnummer, de naam van de eigenaar, de oppervlakte van het perceel en de waarde ervan werden genoteerd.

Het Rijksarchief te Beveren-Waas bewaart twee kaartenboeken van de parochie Sinaai. Het eerste berust in het Gemeentelijk Oud Archief van Sinaai. Het is in 1670 getekend door de bekende landmeter Anthonis Van Landeghem 7 . Dit landboek is luxueus uitgevoerd. De kadastrale gegevens zijn op papier geschreven terwijl de bijhorende kaarten op perkament getekend zijn. Deze kaarten zijn zeer gedetailleerd en ingekleurd. Het bevat alleen gegevens en kaarten van de parochie Sinaai. De prachtig uitgewerkte windrozen zijn kenmerkend voor de kaartenboeken van deze landmeter.

http://www.deuzie.be/Tijdschrift/26/26-1/26.1.3.KaartenboekKlSinaai.pdf

Kaart van Ferraris (Kabinetskaart van de  Oostenrijkse Nederlanden)

In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz (Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in onze provincies, aan Karel van Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen van alle Oostenrijkse Nederlanden en zo de leemtes van de bestaande topografische kaarten aan te vullen. Van deze kaart, die voorbehouden was voor de keizerin en haar ministers, werden drie exemplaren gemaakt; de kaart werdKabinetskaart genoemd. Ze telt 275 folio’s van ca. 91 cm op 141 cm en waarvan de meeste in vier zijn gevouwen. Op sommige plaatsen is een vijfde folio of een strookje toegevoegd. Het belang van het geheel wordt nog vergroot door het feit dat er bij elke kaart inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en militaire toelichtingen horen.

http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html

 

 

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.