Op 14/05/2011 gingen we langs bij de man die al jaren veel vrijetijd steekt in de renovatie van het befaamde Hof van Lysdonck. Hij woont in de vroegere boerderij. Het toenmalige kasteel werd afgebroken, maar de contouren van de mooie tuin zijn nog te zien.

We gaan 60 jaar terug in de tijd...
De periode waarin er nog veel buurtwinkels waren in elk dorp. Een bakker, beenhouwer, fietsenmaker, ijzerwinkel. Waar supermarkten een fenomeen waren dat nog moest overwaaien uit Amerika. Een bekende kruidenierswinkel in Klein-Sinaai bevond zich in de Kasteelstraat 33, even voor de bocht richting Moerbeke. Twee gezusters en ‘jonkheden’ met naam en faam: Bertha en Martha Schepens.
Bertha en haar zus hielden in het huisje van een oude boerderij een kruidenierswinkel open.

Naast de kloosterschool was een andere school in de Pannenhuisstraat deze van ‘Het Pannenhuis’.  Vanaf 1840 werd in dit huis, wat toen nog ‘Het Pannenhof’ werd genoemd, reeds godsdienstonderricht en zondagsschool gegeven.

Het Pannenhuis (in de onmiddellijke buurt van de 'Zeven Linden') dateert van 1678. Het werd betrokken door 'eerwaarde paters van Boudelo' die er een ganzenkwekerij in oprichtten. Benevens hun monastieke bezigheden stonden zij ook in voor het plaatselijk onderricht dat eigenlijk niet van die orde was, als kon men toen reeds spreken van een heuse dorpsschool.  Gaandeweg geraakte de ganzenkwekerij op de achtergrond  en gingen de onafhankelijke priesters zich nog uitsluitend met het onderricht bezighouden. Dat duurde tot het gebouw eigendom werd van de gemeente in 1840. Toen werd het ingericht als gemeenteschool.

Mevrouw Anna Boyé schonk in 1842 het hof aan de kerkfabriek van Sinaai.  In 1856 werd het huis verkocht aan de gemeente Sinaai, om er van dan af volwaardig onderwijs te kunnen geven.  Nadat het niet meer bruikbaar was als schoolgebouw, werd het later gebruikt als stal.

Tot 1950 werd er school gelopen, doch mede door grotere mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving, meldden zich op de duur geen kinderen meer in het Pannenhuis en de gemeente het goed vond dat het aan particulieren werd overgedragen. De laatste in de rij was André Meuleman.

Ongeveer midden de jaren tachtig volledig werd afgebroken.

Cafe 't Snepken, gelegen in den Hondsnest ca 1917-1918.
Deze foto werd genomen om Teophiel Poppe te laten zien dat er goed gezorgd werd voor zijn vrouw en beesten. Teophiel werd weggevoerd naar Duitsland wegens het smokkelen van brieven voor Belgische soldaten die in Nederland verbleven.


Van links naar rechts: Bernard Poppe met zoon Louis, Petrus Van de Vijver, achter de koe Honoré Poppe met Rene Poppe, de oudste  zoon van Teophiel, Romaan De Plukker, Jan De Plukker en in het deurgat Celesta De Plukker (vrouw van Honoré Poppe) en haar zuster  Marie-Louise De Plukker (uitbaatster en vrouw van Teophiel) met haar tweede zoon, Alfons Poppe.

Het huis in de Kasteelstraat 24, was al enkele generaties van de familie De Maesschalck.

In de jaren 60 werden er grondige aanpassingen gedaan, maar wie goed kijkt ziet dat de basis nog steeds hetzelfde is. Het hek, de haag, de verlichtingspaal en de belangrijke muren.

Het huis links ervan werd laatst steen voor steen en met veel geduld door de eigenaar afgebroken.
De man nam er op eigen houtje werkelijk de tijd voor. Het leek wel een soort afscheid van vervlogen tijden.

 

Uit het puin van de abdij wordt in 1660 de Boudelohoeve opgetrokken, die nu nog steeds als landbouwbedrijf wordt uitgebaat, gelegen in de Koebrugstraat.

 

 

Het kaartenboek van Klein-Sinaai rond 1670 en Horenbaut 1576

We maakten een nooit eerder uitgevoerde vergelijking tussen vroegere kloostergronden en de huidige wijk Boudelo. Dit alles op basis van het kaartenboek van Anthonis Van Landeghem uit 1670. Boeiend om op basis van Google Earth en de Iphone-technologie een perfect vergelijk te kunnen maken.

 

 

In 1870 werd er in de Pannenhuisstraat 7 een klooster gebouwd in neogotische stijl.  Het werd tot 2008 nog bewoond door twee zusters van de orde van de Zusters van Zeven Weeën.  Naast dit mooi gebouw kwam in 1903 een iets moderner schoolgebouw. Volgens sommigen een storing voor het fraaie uitzicht. Op de foto staat het neogotisch gedeelte van het klooster van de zusters voor de Eerste Wereldoorlog. In 1870 werder in de Pannenhuisstraat 7 een klooster gebouwd in neogotische stijl.  Het werd tot 1995 nog bewoond door twee zusters van de orde van de Zusters van Zeven Weeën.

 

HET BEROUW VAN GRAAF DE PAS
De neogotische kerk werd in 1853 gebouwd ter vervanging van de kapel op de hoek van Koebrugstraat en Kapelledreef.
De monniken van Boudelo bouwden hier in 1636, 120 jaar na de vernieling van hun abdij, een eerste kerkje. Dit werd echter tijdens de Franse revolutie verkocht en in 1822 gesloopt.


Graaf De Pas zou, aldus de mondelinge overlevering, dienst gedaan hebben als officier in het Franse leger tijdens de Franse revolutie. Tijdens deze revolutie werd in 1794 een decreet door de Fransen uitgevaardigd dat de kerkelijke goederen verbeurd verklaarde. Zo gebeurde het ook met de goederen op de Baggaart die tot dan eigendom waren van de abdij van Boudelo. De koper van deze gronden was Graaf De Pas. Vanaf dan werden deze gronden aangeduid als het 'Zwart Goed'. Verschillende inwoners van Klein-Sinaai wisten ons te vertellen dat Graaf De Pas later de bouw van de kerk en de katholieke school van Klein-Sinaai mee hielp financieren. Hij zou dit volgens hen gedaan hebben uit berouw voor zijn collaboratie met de Franse bezetter. De Franse revolutie had zich namelijk tegen de kerk gekeerd en paste zeer repressieve methoden toe. Met de nederlaag van de Fransen in de slag bij Waterloo (1815) was hun overheersing hier voorgoed voorbij. Of Graaf De Pas inderdaad deze financieringen gedaan heeft uit berouw valt nu niet meer te achterhalen.

Over Graaf De Pas zijn hulp aan de kerk kunnen we enkele voorbeelden vinden in documenten van heemkundige kring d'Euzie. De kerk werd gebouwd in 1853-1854 en op de kerkraad van 18 maart 1877 werd beslist de kerk uit te breiden met twee zijbeuken. Dit alles gebeurde op uitdrukkelijke wens en verzoek van Graaf De Pas. De totale kosten hiervan bedroegen 25 936.32 frank waarvoor uit verschillende bronnen geld werd aangebracht.

Graaf De Pas betaalde het bedrag dat men nog te kort kwam: 13 154.04 frank.

In 1871 bekostigede Graaf De Pas het brandglasraam in het koor. De som bedroeg 1354.53 frank.

 

GRAAF DE PAS STEUNT DE KLOOSTERSCHOOL
Van Eerwaarde Zuster Clara van het klooster in de Kasteelstraat hebben we het volgende verhaal van Graaf De Pas: Onderpastoor Alois Muyshondt was onderpastoor te Sint-Maria-Oudenhove waar Graaf De Pas een kasteel had dat dienst deed als buitenverblijf. De onderpastoor en de graaf waren goede vrienden. In augustus 1869 werd onderpastoor Muyshondt pastoor te Klein-Sinaai. Op vraag van de pastoor, liet de graaf in 1870 een klooster met hierbij horend twee klaslokalen bouwen in de toenmalige Kloosterstraat (momenteel Pannenhuisstraat) te Klein-Sinaai. In dit klooster namen vier zusters van de orde van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Sint-Maria-Oudenhove hun intrek. Deze zusters zorgden voor het onderwijs in de school. Momenteel is dit gebouw Basisschool Tuimelaar.

 

Beeweg O.L.Vrouw van 7-weeen: deze beeweg dateert van 1872, na de afwerking van de grote kapel in de Pannenhuisstraat. De beeweg telt zeven kapellen en vertrekt bij de kerk. (Bron: Luc Dullaert)

 

 

Op de hoek van de Pannenhuisstraat met de Koebrugstraat en Kasteelstraat was Cafe De Kroon. Na verloop van tijd werd de ingang van de zijgevel naar de hoek verplaatst. Het cafe werd rond WOII of iets later uitgebaat door Jozef Van Marcke... (Bron: Luc Dullaert)

 

Het Kasteel Ter Eiken in de Kasteelstraat werd in 1893 in neo-traditionele bak- en zandsteen opgetrokken.
Gebouwd door Albert Haus, deed het dienst als zomerverblijf...(Bron: Luc Dullaert)

 

 

 

 

Het Spookhof werd ook de Pecsteenhoeve, Verdoemde Hoeve of Baggaarthof genoemd.

Vier verschillende namen voor één en hetzelfde verdwenen boerenhof. Vooral namen als verdoemde hoeve of spookhof vallen hierbij op. Deze zijn niet moeilijk te begrijpen als men weet wat er zich in de loop van jaren aan schijnbaar mysterieuze of onverklaarbare feiten heeft voorgedaan.

Neogotische kerk die in 1853 werd gebouwd ter vervanging van de in 1636 door de monniken van Boudelo opgetrokken kapel waar nu de Lesten Stuyver is, op de hoek van de Heimeersstraat, Koebrugstraat en 'Kapellestraat'. Ontwerp van J. De Somme-Servais. Neogotische altaren en rococo predikstoel. Merkwaardige classicistische kerkmeesterbank. De monniken van Boudelo bouwden hier in 1636, 120 jaar na de vernieling van hun abdij, een eerste kerkje. Dit werd echter tijdens de Franse revolutie verkocht en in 1822 gesloopt. Men besloot een nieuwe kerk te bouwen op een totaal andere plek, in het huidige dorpscentrum.
De huidige Neogotische driebeukige kerk die in 1853 werd gebouwd ter vervanging van dit kerkje is van de hand van architect J. De Somme-Servais , de toenmalige stadsarchitect van Sint-Niklaas (1799-1864). De Neogotische altaren en rococo predikstoel (Lodewijk XV) samen met een classicistische kerkmeesterbank vormen een merkwaardig interieur. De ommuurde begraafplaats rondom de kerk word nog steeds gebruikt. Langs de straatzijde in het muurtje van het kerkhof bevindt zich een ingebouwd kapelletje, hetgeen het eerste devotiekapelletje is van zeven die samen een beeweg vormen. De grot Onze Lieve Vrouw van de fietsers is gelegen naast de kerk te Klein-Sinaai en is enig in Belgie.  Er is een jaarlijkse zegening van de fietsers. Er hangen tevens (geschonken) truien van wielrenners Tom Steels en Johan Museeuw en plaatselijke renner Baert Kamiel.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.