Kaarten van Boudelo

Een overzicht van enkele belangrijke kaarten zodat u kunt zien hoe groot de abdij was en hoe het er ongeveer moet hebben uitgezien. De kaart werd getekend door Horenbaut en was een belangrijke bron om de opgravingen op te baseren.

 

 

 

Een overzicht van enkele belangrijke kaarten zodat u kunt zien hoe groot de abdij was en hoe het er ongeveer moet hebben uitgezien. De kaart werd getekend door Horenbaut en was een belangrijke bron om de opgravingen op te baseren.

Van de oorspronkelijke abdijgebouwen is er slechts één afbeelding bewaard gebleven, die niet echt duidelijk is. De afbeelding van de abdij komt voor op een kaart voorstellende de gronden die het bisdom van Gent bezat te Wulfsdonk (gelegen in Moerbeke-Waas). De kaart werd gemaakt door Horenbaut, die monnik was van de abdij van Boudelo, in de tweede helft van de zestiende eeuw.Hierboven kaart van Horenbaut: Onderaan de Brugse Heirweg met de scheiding aan de Caudenborm met de Oostvaart. Bovenaan de site komt de Stekense vaart uit in de Moervaart zoals nu nog steeds het geval is. Op de site ziet u naast het abdijcomplex ook het poortgebouw staan.

Op basis van deze afbeelding op de kaart van Horenbaut, werd in opdracht van P.F. Vyncke, die begin twintigste eeuw een geschiedenis schreef van de abdij van Boudelo, een nauwkeuriger versie getekend. Getekend ongeveer 350 jaar na de schets van Horenbaut, moet deze afgetekende versie wel met het nodige voorbehoud benaderd worden.

 


Een Ets van pastoor Vyncke met detail van de gebouwen van Boudelo. Het poortgebouw vooraan.

 

Plan van de verkaveling van de huidige Boudelowijk, met daarop ook de plaats waar vroeger de kerk van het klooster heeft gestaan. Verder waren er nog vele andere bijgebouwen die op het gearceerde stuk stonden. Deze liep evenwijdig met de doodlopende kloosterstraat en momenteel staan er huizen op die plaats. Op de rest van het terrein is er geen bebouwing gebeurd en grazen er koeien.

 

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.