Toerisme

Het Franstalige weekblad Le Vif L'Express, besteedt in zijn weekendbijlage aandacht aan de 10 mooiste adresjes om een smakelijke zomer te beleven. Klein-Sinaai is daarbij het mooiste picknickplaatsje van Oost-Vlaanderen. Le Vif is de tegenhanger van Knack en telt zo'n 470.000 lezers. Een zeer mooie waardering dus die we hier krijgen...

 

Sedert kort legde Toerisme Oost-Vlaanderen een nieuwe picknickplaats aan in Klein-Sinaai, meer bepaald tussen knooppunt 97 en 99, aan de Moervaartoever ter hoogte van de Boudelostraat.
Toerisme Oost-Vlaanderen investeerde de voorbije maanden in de verhoging van de kwaliteit van haar recreatieve fietsnetwerken. Onder de 36 plekjes die werden ingericht, waarvan 13 in het Waasland, behoort dus Stekene met pleisterplaats Klein-Sinaai.
Info : 03/790 03 73 tijdens de diensturen.

Wenst u een persoonlijke gidsbeurt voor familie of groepen? Contacteer ons en wij werken een mooi programma uit.
Hoewel de hoofdgebouwen van de abdij er niet meer zijn, is het toch interessant om in het nabije landschap sporen te ontdekken van het abdijverleden. Met oude kaarten en afbeeldingen gaan we op pad. De legendes van onderaardse gangen en het rijke verleden komen tot leven.


De gemeente Stekene maakte een mooie promofilm. Daarin komt Stekene, maar ook de leefkernen aan bod.

Klein-Sinaai met de kerk OLV van de Fietsers, café de Oude Route en de Abdijhoeve van Boudelo is te zien vanaf de 60ste seconde in de film.

Veel kijkgenot gewenst ! Klik op de afbeelding om af te spelen.

Bereikbaarheid komende:
* Vanuit Antwerpen/ Brussel: volg E34 en neem afrit 11 'Stekene’, neem rotonde, over snelweg en volgende rotonde rechtdoor. 500m verderop rechts richting Stekene. Voorbij Stekene 6 km steeds rechtdoor tot in Klein-Sinaai


* Vanuit Brugge/Gent: volg E34 en neem afrit 12 'Moerbeke', volg tot rondpunt (vervolg hieronder)
Neem op het rondpunt de 3e afslag Kruisstraat, Ga richting parallelweg met E34, volg 2km en sla 1e straat rechts in Perenboomsteenweg, volg 2,5km tot verhoogd kruispunt en sla linksaf (Klein-Sinaaistraat), volg tot Kasteelstraat. 

Klik om te vergroten

*Vanuit Lokeren/Sinaai: Na Sinaai in Zwaanaarde naar rechts. Volg de Weimanstraat (ongeveer 3km), ga links in Koebrugstraat op het verkeersplateau, rechtdoor op kruispunt met Brugse Heirweg in Koebrugstraat. 500m verder tot dorp Klein-Sinaai.


*Vanuit Moerbeke: Vanaf Brugse Heirweg links in de Koebrugstraat.  500m verder tot dorp Klein-Sinaai.

Afgelopen zondag  22 maart werd er een dauwfietstocht met fietswijding gehouden. De grote groep oude fietsen vertrok aan café Brazzaville waar een stevig ontbijt met spek-eieren werd geserveerd.
Daarna werd er rond Klein-Sinaai een rondrit gehouden en hield men halt aan de fietserskerk waar Jacques Van Daele de fietsswijding verzorgde.

In café d'Oude Route werd een koffie of borrel gedronken en daarna ging de tocht verder naar het picknickbankje.

Tot een kleine 30 jaar geleden was daar nog een veerdienst ingericht. Het veer was ter plaatse gekend als “Pielaveir” of ook wel “Pierlaveir”. Een vervorming van de officiële benaming Pieter Heydensveer. Dit veer heeft een eeuwenoude geschiedenis. In het archief van de abdij van Boudelo, zijn nog enkele 18de eeuwse verhuurcontracten bewaard over wat toen geschreven werd als “Pierije veer”. Het oudste bewaarde contract dateert van 3 juni 1715 en daarin heeft “ den Eerw(aarde) heer Prelaat van (de) Abdije van Baudelo verhuert, ende in loyalen pachte gegefen aen michiel Brabander….. in Pierije veer met de emolumenten ende profijtte van oversett(en) daarvan dependerende, mits(gaders) alsulcke een derde paert van (de) hofstede, schuere, hoflant, ende aert daer mede gaende groot omtrent hondert roeden”.
Het veer werd dus verhuurd samen met de losplaats voor schepen (= aert), 1/3 van een huis, een schuur en 100 roeden of ongeveer 1500 m2 grond. Verder is in het huurcontract ook vermeld dat in de andere 2/3 van het huis een andere persoon ( met onleesbare naam ) woont.


Banner Boudelo

Wie de geschiedenis van de Boudelo Abdij tot in de details wil uitspitten, kan zich vanaf nu verdiepen op de gloednieuwe website
www.boudelo.be

Illustraties, tekeningen, kunst van de verdwenen abdij, de museumcollectie in Sint-Niklaas en een duidelijke samenvatting uit tientallen boeken zorgen ervoor dat jong en oud kunnen genieten van een belangrijk stuk geschiedenis uit Vlaanderen: Boudelo

Ook vinden toeristen en verzamelaars alles over het Boudelobier terug. Vanuit heel de wereld kan men een beknopte geschiedenis terugvinden in het Frans en Engels. Dit om de buitenlandse bierliefhebbers ook een stukje achtergrond mee te geven.


De gemeente Stekene en het dorp Klein-Sinaai behoort tot de Noord-Vlaamse Zandstreek, meer bepaald tot het Land Van Waas. Stekene ligt op de brede as Gent/Antwerpen.
Buurgemeenten van Stekene zijn Sint-Niklaas en Lokeren in het zuiden, Hulst (NL) in het noorden, Moerbeke in het westen en Sint-Gillis-Waas in het oosten.

De grote verkeersinfrastructuren die van invloed zijn op Stekene zijn de autosnelwegen E34/N49 (Antwerpen/Gentse Kanaalzone/Kust), de E17 (Antwerpen/Gent/Kortrijk), de provincieweg N403 (Sint-Niklaas-Hulst) met verbinding naar E17 en E34. Dit is uiteraard van enorm belang voor de socio-economische situatie in Stekene.

Te Stekene kunnen er drie duidelijke kernen worden onderscheiden. De grootste kern is Stekene centrum: daar doet zich de grootste concentratie van bebouwing en inwoners voor. Ook Kemzeke is een belangrijke kern, ontstaan op de verbindingsas tussen Sint-Niklaas en Hulst. Klein-Sinaai daarentegen is een eerder kleine en vooral landelijke woonkern. Deze 3 woonkernen liggen allen ten zuiden van de E34. Toch zijn er ook een aantal entiteiten ten noorden van de E34, waaronder de Hellestraat en Nieuwdorp/Koewacht.
Er is één centrale brug over de E34 en er zijn twee voetgangers- en fietserstunnels die de gehuchten Koewacht en Hellestraat met Stekene-centrum verbinden. Toch kan niet vermeden worden dat deze gehuchten wat geïsoleerd blijven ten opzichte van Stekene-centrum.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.